วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๖๐)

๓๑ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์
601231_07_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์.mp3