วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การปฏิบัติให้พ้นทุกข์ด้วยเดินตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า(เทศน์ ๒๓ ธ.ค. ๖๐)

๒๓ ธ.ค. ๖๐-เทศน์การปฏิบัติให้พ้นทุกข์ด้วยเดินตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
601223_02_เทศน์การปฏิบัติให้พ้นทุกข์ด้วยเดินตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า.mp3