วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560

อารมณ์จาคะต่อพระภิกษุสงฆ์(ปกิณกะธรรม ๒๓ ธ.ค. ๖๐)

๒๓ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมอารมณ์จาคะต่อพระภิกษุสงฆ์
601223_03_ปกิณกะธรรมอารมณ์จาคะต่อพระภิกษุสงฆ์.mp3