วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ความเมตตาเป็นกำลังให้ถึงมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๑๑ ธ.ค. ๖๐)

๑๑ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมความเมตตาเป็นกำลังให้ถึงมรรคผล
601211_01_ปกิณกะธรรมความเมตตาเป็นกำลังให้ถึงมรรคผล.mp3