วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การมีจิตครองธรรม(เทศน์ ๙ ธ.ค. ๖๐)

๙ ธ.ค. ๖๐-เทศน์การมีจิตครองธรรม
601209_01_เทศน์การมีจิตครองธรรม.mp3