วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การปฏิบัติด้วยขันติความอดทน(ปกิณกะธรรม ๙ ธ.ค. ๖๐)

๙ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติด้วยขันติความอดทน
601209_04_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติด้วยขันติความอดทน.mp3