วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เมื่อไรเห็นความสุขอันใดตั้งใจทำความดีตามคำพระสอนก็จะมีเมตตา(ปกิณกะธรรม ๒๑ ธ.ค. ๖๐)

๒๑ ธ.ค. ๖๐-เมื่อไรเห็นความสุขอันใดตั้งใจทำความดีตามคำพระสอนก็จะมีเมตตา
601221_01_ปกิณกะธรรมเมื่อไรเห็นความสุขอันใดตั้งใจทำความดีตามคำพระสอนก็จะมีเมตตา.mp3