วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2560

บุพกรรมส่งผลต่อร่างกาย(เทศน์ ๑๗ ธ.ค. ๖๐)

๑๗ ธ.ค. ๖๐-เทศน์บุพกรรมส่งผลต่อร่างกาย
601217_02_เทศน์บุพกรรมส่งผลต่อร่างกาย.mp3