วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560

คุณของศีล(เทศน์ ๒๒ ธ.ค. ๖๐)

๒๒ ธ.ค. ๖๐-เทศน์คุณของศีล
601222_02_เทศน์คุณของศีล.mp3