วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560

จิตไม่เศร้าหมองมีสุคติเป็นที่ไป(เทศน์ ๑๖ ธ.ค. ๖๐)

๑๖ ธ.ค. ๖๐-เทศน์จิตไม่เศร้าหมองมีสุคติเป็นที่ไป
601216_01_เทศน์จิตไม่เศร้าหมองมีสุคติเป็นที่ไป.mp3