วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ความยินดีในพระพุทธศาสนาทำได้ยากต้องอาศัยความศรัทธา(เทศน์ ๑๐ ธ.ค. ๖๐)

๑๐ ธ.ค. ๖๐-เทศน์ความยินดีในพระพุทธศาสนาทำได้ยากต้องอาศัยความศรัทธา
601210_01_เทศน์ความยินดีในพระพุทธศาสนาทำได้ยากต้องอาศัยความศรัทธา.mp3