วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ้นทุกข์จากการพลัดพรากด้วยการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๒๔ ธ.ค. ๖๐)

๒๔ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพ้นทุกข์จากการพลัดพรากด้วยการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
601224_01_ปกิณกะธรรมพ้นทุกข์จากการพลัดพรากด้วยการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3