วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ปัจจุบันอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๘ ธ.ค. ๖๐)

๘ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมปัจจุบันอารมณ์
601208_03_ปกิณกะธรรมปัจจุบันอารมณ์.mp3