วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เมื่อมีร่างกายย่อมหนีไม่พ้นทุกข์จากขันธ์ ๕ (ปกิณกะธรรม ๖ ธ.ค. ๖๐)

๖ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมเมื่อมีร่างกายย่อมหนีไม่พ้นทุกข์จากขันธ์ ๕
601206_01_ปกิณกะธรรมเมื่อมีร่างกายย่อมหนีไม่พ้นทุกข์จากขันธ์๕.mp3