วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2560

แนวทางปฏิบัติเพื่อทำจิตให้สงบ(กรรมฐาน ๒ ธ.ค. ๖๐)

๒ ธ.ค. ๖๐-กรรมฐานแนวทางปฏิบัติเพื่อทำจิตให้สงบ
601202_04_กรรมฐานแนวทางปฏิบัติเพื่อทำจิตให้สงบ.mp3