วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560

บารมีเต็มต้องประกอบด้วยกำลังใจทั้ง ๑๐ ประการ(ปกิณกะธรรม ๑๖ ธ.ค. ๖๐)

๑๖ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมบารมีเต็มต้องประกอบด้วยกำลังใจทั้ง ๑๐ ประการ
601216_02_ปกิณกะธรรมบารมีเต็มต้องประกอบด้วยกำลังใจทั้ง๑๐ประการ.mp3