วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ผู้มีบารมี ๑๐ ย่อมมีความสุขจากใจที่สงบ(ปกิณกะธรรม ๗ ธ.ค. ๖๐)

๗ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมผู้มีบารมี ๑๐ ย่อมมีความสุขจากใจที่สงบ
601207_01_ปกิณกะธรรมผู้มีบารมี๑๐ย่อมมีความสุขจากใจที่สงบ.mp3