วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560

กำลังใจทำความดีบูชาเพื่อหลุดพ้น(ปกิณกะธรรม ๒๙ ธ.ค. ๖๐)

๒๙ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีบูชาเพื่อหลุดพ้น
601229_01_ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีบูชาเพื่อหลุดพ้น.mp3