วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560

แนวทางปฏิบัติในการเจริญพระกรรมฐานเต็มกำลัง(ปกิณกะธรรม ๘ ธ.ค. ๖๐)

๘ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมแนวทางปฏิบัติในการเจริญพระกรรมฐานเต็มกำลัง
601208_01_ปกิณกะธรรมแนวทางปฏิบัติในการเจริญพระกรรมฐานเต็มกำลัง.mp3