วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เทวดาผู้เสวยบุญจากความเมตตาของภรรยา(นิทาน ๗ ธ.ค. ๖๐)

๗ ธ.ค. ๖๐-นิทานเทวดาผู้เสวยบุญจากความเมตตาของภรรยา
601207_02_นิทานเทวดาผู้เสวยบุญจากความเมตตาของภรรยา.mp3