วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ปัตตานุโมทนา(เทศน์ ๒ ธ.ค. ๖๐)

๒ ธ.ค. ๖๐-เทศน์ปัตตานุโมทนา
601202_02_เทศน์ปัตตานุโมทนา.mp3