วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2560

มรรคผลด้วยจาคะ(ปกิณกะธรรม ๒ ธ.ค. ๖๐)

๒ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมมรรคผลด้วยจาคะ
601202_01_ปกิณกะธรรมมรรคผลด้วยจาคะ.mp3