วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ทานเพื่อสาธารณประโยชน์ถึงมรรคผลได้ง่าย(ปกิณกะธรรม ๑ ธ.ค. ๖๐)

๑ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมทานเพื่อสาธารณประโยชน์ถึงมรรคผลได้ง่าย
601201_04_ปกิณกะธรรมทานเพื่อสาธารณประโยชน์ถึงมรรคผลได้ง่าย.mp3