วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

อัตภาพร่างกายนี้มีความทุกข์มาก หาความสุขน้อย(เทศน์ ๓๐ ก.ค. ๖๐)

๓๐ ก.ค. ๖๐-เทศน์อัตภาพร่างกายนี้มีความทุกข์มาก หาความสุขน้อย
600730_03_เทศน์อัตภาพร่างกายนี้มีความทุกข์มากหาความสุขน้อย.mp3