วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

อวิชชาปัจจยาสังขารา(เทศน์ ๒๓ ก.ค. ๖๐)

๒๓ ก.ค. ๖๐-เทศน์อวิชชาปัจจยาสังขารา
600723_03_เทศน์อวิชชาปัจจยาสังขารา.mp3