วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ทาน ศีล ภาวนาเป็นปรมัตถบารมีคือหนทางแห่งความพ้นทุกข์(เทศน์ ๑ ก.ค. ๖๐)

๑ ก.ค. ๖๐-เทศน์ทาน ศีล ภาวนาเป็นปรมัตถบารมีคือหนทางแห่งความพ้นทุกข์
600701_04_เทศน์ทานศีลภาวนาเป็นปรมัตถบารมีคือหนทางแห่งความพ้นทุกข์.mp3