วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การบวชต้องตั้งใจบวชเพื่อคนที่ศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๑๔ ก.ค. ๖๐)

๑๔ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการบวชต้องตั้งใจบวชเพื่อคนที่ศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา
600714_01_ปกิณกะธรรมการบวชต้องตั้งใจบวชเพื่อคนที่ศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา.mp3