วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

รักษาจิตไม่ให้เศร้าหมองจากอารมณ์ผูกพันด้วยพระกรรมฐาน(ปกิณกะธรรม ๑ ก.ค. ๖๐)

๑ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมรักษาจิตไม่ให้เศร้าหมองจากอารมณ์ผูกพันด้วยพระกรรมฐาน
600701_09_ปกิณกะธรรมรักษาจิตไม่ให้เศร้าหมองจากอารมณ์ผูกพันด้วยพระกรรมฐาน.mp3