วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

งานสาธารณประโยชน์เพื่อมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๓๐ ก.ค. ๖๐)

๓๐ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์เพื่อมรรคผล
600730_04_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์เพื่อมรรคผล.mp3