วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

มีคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(กรรมฐาน ๒๒ ก.ค. ๖๐)

๒๒ ก.ค. ๖๐-กรรมฐานมีคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
600722_07_กรรมฐานมีคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3