วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การทบทวนที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๒๘ ก.ค. ๖๐)

๒๘ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการทบทวนที่พึ่ง
600728_07_ปกิณกะธรรมการทบทวนที่พึ่ง.mp3