วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

หนทางแห่งการพ้นทุกข์ต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(เทศน์ ๒๙ ก.ค. ๖๐)

๒๙ ก.ค. ๖๐-เทศน์หนทางแห่งการพ้นทุกข์ต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
600729_03_เทศน์หนทางแห่งการพ้นทุกข์ต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3