วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ฝึกการให้ทานเป็นปรมัตถบารมี(ปกิณกะธรรม ๑๕ ก.ค. ๖๐)

๑๕ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมฝึกการให้ทานเป็นปรมัตถบารมี
600715_01_ปกิณกะธรรมฝึกการให้ทานเป็นปรมัตถบารมี.mp3