วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ทบทวนสังโยชน์ และอย่าสนใจจริยาผู้อื่น(กรรมฐาน ๒๘ ก.ค. ๖๐)

๒๘ ก.ค. ๖๐-กรรมฐานทบทวนสังโยชน์ และอย่าสนใจจริยาผู้อื่น
600728_05_กรรมฐานทบทวนสังโยชน์และอย่าสนใจจริยาผู้อื่น.mp3