วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง(เทศน์ ๑๕ ก.ค. ๖๐)

๑๕ ก.ค. ๖๐-เทศน์ร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง
600715_03_เทศน์ร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง.mp3