วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

หล่อพระด้วยใจที่เห็นคุณพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๘ ก.ค. ๖๐)

๘ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมหล่อพระด้วยใจที่เห็นคุณพระพุทธเจ้า
600708_07_ปกิณกะธรรมหล่อพระด้วยใจที่เห็นคุณพระพุทธเจ้า.mp3