วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๖ ก.ค. ๖๐-พระเมตตาพร
600716_07_พระเมตตาพร.mp3