วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ปฏิบัติเต็มกำลังเพื่อความสิ้นทุกข์(ปกิณกะธรรม ๒๒ ก.ค. ๖๐)

๒๒ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมปฏิบัติเต็มกำลังเพื่อความสิ้นทุกข์
600722_06_ปกิณกะธรรมปฏิบัติเต็มกำลังเพื่อความสิ้นทุกข์.mp3