วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การไม่เห็นคุณความดีที่จะทำ(ปกิณกะธรรม ๑๖ ก.ค. ๖๐)

๑๖ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการไม่เห็นคุณความดีที่จะทำ
600716_01_ปกิณกะธรรมการไม่เห็นคุณความดีที่จะทำ.mp3