วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

คุณพระรัตนตรัยในวันอาสาฬหบูชา(เทศน์ ๘ ก.ค. ๖๐)

๘ ก.ค. ๖๐-เทศน์คุณพระรัตนตรัยในวันอาสาฬหบูชา
600708_03_เทศน์คุณพระรัตนตรัยในวันอาสาฬหบูชา.mp3