วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การเตรียมตัวสำหรับผู้จะบวช(ปกิณกะธรรม ๑๖ ก.ค. ๖๐)

๑๖ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการเตรียมตัวสำหรับผู้จะบวช
600716_06_ปกิณกะธรรมการเตรียมตัวสำหรับผู้จะบวช.mp3