วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การปฏิบัติอยู่ที่ใจอยู่ที่ไหนก็ฝึกได้(กรรมฐาน ๒ ก.ค. ๖๐)

๒ ก.ค. ๖๐-กรรมฐานการปฏิบัติอยู่ที่ใจอยู่ที่ไหนก็ฝึกได้
600702_04_กรรมฐานการปฏิบัติอยู่ที่ใจอยู่ที่ไหนก็ฝึกได้.mp3