วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

รู้จักทุกข์และปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์(กรรมฐาน ๒๒ ก.ค. ๖๐)

๒๒ ก.ค. ๖๐-กรรมฐานรู้จักทุกข์และปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์
600722_04_กรรมฐานรู้จักทุกข์และปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์.mp3