วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ทางปฏิบัติมรรคผลของแต่ละจริต(ปกิณกะธรรม ๙ ก.ค. ๖๐)

๙ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมทางปฏิบัติมรรคผลของแต่ละจริต
600709_08_ปกิณกะธรรมทางปฏิบัติมรรคผลของแต่ละจริต.mp3