วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ผู้ฝึกพระกรรมฐานต้องทรงพรหมวิหาร ๔ (ปกิณกะธรรม ๑๕ ก.ค. ๖๐)

๑๕ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมผู้ฝึกพระกรรมฐานต้องทรงพรหมวิหาร ๔
600715_06_ปกิณกะธรรมผู้ฝึกพระกรรมฐานต้องทรงพรหมวิหาร๔.mp3