วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

อาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าด้วยจิตที่ปฏิบัติเพื่อความวิมุตติ(ปกิณกะธรรม ๑ ก.ค. ๖๐)

๑ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมอาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าด้วยจิตที่ปฏิบัติเพื่อความวิมุตติ
600701_05_ปกิณกะธรรมอาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าด้วยจิตที่ปฏิบัติเพื่อความวิมุตติ.mp3