วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ทำวัตรเช้า(ปกิณกะธรรม ๒ ก.ค. ๖๐)

๒ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า
600702_02_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า.mp3