วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ธรรมใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าตรัสเหตุของธรรมนั้น(เทศน์ ๑๖ ก.ค. ๖๐)

๑๖ ก.ค. ๖๐-เทศน์ธรรมใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าตรัสเหตุของธรรมนั้น
600716_03_เทศน์ธรรมใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าตรัสเหตุของธรรมนั้น.mp3