วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ทาน ศีล ภาวนาเป็นอาภรณ์นำมาซึ่งความสุข(ปกิณกะธรรม ๑๐ ก.ค. ๖๐)

๑๐ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมทาน ศีล ภาวนาเป็นอาภรณ์นำมาซึ่งความสุข
600710_01_ปกิณกะธรรมทานศีลภาวนาเป็นอาภรณ์นำมาซึ่งความสุข.mp3