วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ผู้เห็นทุกข์ในวัฏสงสารจึงเห็นในคุณของพระธรรม(ปกิณกะธรรม ๑ ก.ค. ๖๐)

๑ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมผู้เห็นทุกข์ในวัฏสงสารจึงเห็นในคุณของพระธรรม
600701_01_ปกิณกะธรรมผู้เห็นทุกข์ในวัฏสงสารจึงเห็นในคุณของพระธรรม.mp3